";

Exposities

Bij de organisatie van exposities streeft Eindhoven in Beeld naar thema’s die kenmerkend zijn voor Eindhoven, dan wel aansluiten bij actuele gebeurtenissen. De posters worden door onze vrijwilligers ontworpen, en krijgen veel waardering voor de originaliteit en de compositie van de creatie. Voor elke expositie wordt een zogenoemd expoboekje samengesteld waarin de verschillende geëxposeerde onderwerpen nader zijn uitgewerkt. Het boekje biedt een verdieping in de verschillende facetten die een relatie hebben met het centrale thema van de tentoonstelling.

De historici, die deel uitmaken van de expositiegroep, geven een extra impuls en diepgang aan de historische waarde en inhoud van de tekst.
Bovendien worden voor elke expositie thematische films gemaakt op basis van nieuwe opnames en archiefbeelden: aldus blijft de geschiedenis levend en herkenbaar voor iedereen.

Bekijk alle exposities via: https://www.eindhoveninbeeld-expo.nl/