";

 

Vrienden en Vriendinnen van Eindhoven in Beeld

Door het bezoeken van de website van de Stichting Eindhoven in Beeld toont u interesse in het heden en verleden van Eindhoven én van U.

Van U, doordat u wellicht beeldmateriaal of ander interessant historisch materiaal aan ons ter beschikking hebt gesteld of via de website hebt gereageerd op gepubliceerd beeldmateriaal.
De website mag zich verheugen in een toenemende populariteit. En ook uit de bezoeken aan ons in het Erfgoedhuis blijkt een toenemende belangstelling voor datgene wat wij als stichting beogen, het in beeld brengen van Eindhoven in verleden en heden.

Indien u nog niet in de gelegenheid bent geweest ons te bezoeken, nodigen wij u van harte uit om een kijkje te komen nemen.
De openingstijden van onze locatie vindt u op de homepage van de website.
 
Om dit alles mogelijk te maken zijn wij qua inkomsten vrijwel volledig afhankelijk van sponsoren en donaties. Een aantal van u heeft in de afgelopen jaren een of meerdere keren een bijdrage gegeven.
U helpt ons geweldig met zo’n donatie! Op die manier kunnen wij ons werk, dat door velen wordt gewaardeerd gezien de bezoeken aan de website en bijdragen van beeldmateriaal, blijven uitvoeren.Wij doen daarom weer graag een beroep op u allen om ons te steunen door “Vriend” te worden van de Stichting Eindhoven in Beeld. Om “Vriend” te worden vragen wij van u een jaarlijkse bijdrage, waarbij wij denken aan een bedrag van € 25,--. Vanzelfsprekend zijn ook andere giften van harte welkom.
Fiscaal gezien kan een bijdrage ook interessant zijn. Wij zijn nl. door de belastingdienst aangemerkt als een culturele “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI). Hierdoor is uw bijdrage fiscaal aftrekbaar. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl)
De ontvangen bijdragen zullen worden besteed aan het in stand houden van ons bezoekerscentrum, het in stand houden en verbeteren van onze website en om de noodzakelijke apparatuur, telefoon en internet, enz. te kunnen bekostigen.
Uw donatie kunt u overmaken op IBAN: NL36 INGB 0005 3008 10 t.n.v. Stichting Eindhoven in Beeld te Eindhoven. Via onze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en nieuwsfeiten betreffende onze Stichting.
Wij danken u voor uw bijdrage en wellicht mogen wij u een keer welkom heten in het Erfgoedhuis aan Gasfabriek nr. 4 (NRE-terrein, Nachtegaallaan) in Eindhoven.

De onderstaande vrienden en vriendinnen hebben financieel bijgedragen in de kosten van de Stichting Eindhoven in Beeld.
Wij danken hen daarvoor heel hartelijk.

(De achternamen staan in alfabetische volgorde)
Wanneer u het niet op prijs stelt dat uw naam hieronder wordt genoemd laat u het dan a.u.b. even weten,  klik hier om u af te melden  

Graag sturen wij onze vrienden een bedankje per e-mail ter bevestiging dat wij hun bijdrage hebben ontvangen. Helaas is niet altijd hun e-mailadres bij ons bekend. Wilt u a.u.b. bij uw overschrijving uw e-mailadres vermelden? Heeft u de laatste keer geen e-mail ontvangen? Dan is waarschijnlijk uw e-mailadres niet bekend bij de penningmeester. Stuur hem dan a.u.b. een e-mail: th.loeffen@eindhoveninbeeld.com

 

Vrienden en Vriendinnen van Eindhoven in Beeld

Anoniem, meerdere malen.
F. van Beckum.
F. van Beers, Eindhoven.
G. de Beurs, Helmond.
B. Brekelmans - Willems, Helmond.
F. Brekelmans, Eindhoven.
S. Burger, Eindhoven.
W. Claasen, Hoek van Holland.
B. Damen, Eindhoven.
E. van der Dungen, Eindhoven.
F. Dijsselbloem, Eindhoven.
S. van Eijk, Eindhoven.
W. Gall.
S. Goth, Eindhoven.
M. de Groot, Eindhoven.
H. Holman
H. Jacobs, Eindhoven.
M. Jansen.
B.J. Kroon - Grasmeijer, Eindhoven.
P.C. Kruf, Eindhoven.
Th. Loeffen, Eindhoven.
H. Mariën, Venlo.
M. Meulensteen, Eindhoven
J. Muermans, Eindhoven.
P.J.G.J. Notermans.
L. Nuchelmans, Eindhoven.
L. H. den Older.
W. van Ooyen, Eindhoven.
N. van Otterdijk, Eindhoven.
G.B.F.M. van der Palen, Eindhoven
J.G.L. Parmentier, Nuenen.
P. Ronnen, Eindhoven.
C. en ML. van Rooij - Swinkels,  Eindhoven
J. van Rooij, Eindhoven
M. van Rooij - Schats, Eindhoven.
A. Rooijakkers, Eindhoven.
C.C.M. Rutten - Bartholomeus.
T. Samuel, Eindhoven.
W. van Tilburg, Eindhoven.
P.J. Tilburgs.
C.O.A. Timmer - Kool
A. Uijen - Fritz.
C. en Th. Verbeek Eindhoven
A. Vogels, Geldrop.
J. Vroomen, Eindhoven.
G. en A. van de Vorle - van der Weijden, Eindhoven.
J. Vullings, Eindhoven.
P. Wesseling, Eindhoven.
J. Willems, Beek en Donk
P. van der Wolk, Eindhoven.
J. Wijsbek.