";
ANBI-gegevens
 
Naam:
Stichting Eindhoven in Beeld
 
Fiscaal nummer:
818198709
 
Contactgegevens:
Stichting Eindhoven in Beeld
Gasfabriek 4
5613 CP Eindhoven
Tel. 040 2116072
E-mail: secretariaat@eindhoveninbeeld.com
IBAN: NL36 INGB 0005 3008 10
 
Bestuur:
Vacature, voorzitter
Marianne Vaessen, vice-voorzitter
Jan Wierts, secretaris
Theo Loeffen, penningmeester
Hans Michels, bestuurslid
 
Beleidsplan:
Voor beleidsplan Klik hier
 
Beloningsbeleid
De vrijwilligers ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden.
De vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor werkelijke kosten.
 
De stichting heeft ten doel:
Het met behulp van beeld- en/of geluidsmateriaal inzichtelijk maken van het verleden en heden van de stad Eindhoven, en het bevorderen van de belangstelling hiervoor, dit in de meest ruime zin van het woord.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 
Verslag van de uitgevoerde activiteiten:
Voor secretarieel jaarverslag, 2023 incl. financieel overzicht Klik hier
 
Financiële verantwoording:
zie hierboven

ANBI-standaardformulier:
Klik HIER